• +989155521920
  • alizadeht0@gmail.com
  • مشهد - شهرک شهید باهنر
  • بسم الله الرحمن الرحیم

درباره ما

ما سعی کردیم  جمع خانوادگی را در بخش فرهنگی و هنری و خدمات رایگان به مردم خاصه نیازمندان فعال کنیم و در حد توان از مردم دستگیری کرده  و رفع مشکل کنیم که بخشی از این فعالیت ها در ذیل عنوان میشود تا دیگران هم در این راستا الگو گیری کرده و کار فرهنگی را از درون خانواده شروع کنند .

* جمع آوری اطلاعات نیازمندان و معرفی به خیرین

* معرفی نیازمندان از کار افتاده  به خیریه ها

* اطعام نیازمندان در مسجد محل

* راه اندازی کلاس های رایگان مهد

* آشپزی در خانه و توزیع به نیازمندان

* کار یابی برای جوانان بیکار

* تولید نرم افزار های مفید و کاربردی  و در اختیار گذاشتن جوانان

* مشاوره به خانواده ها

* توزیع اقلام در مناسبت ها به نیازمندان

و غیره